Điện thoại bật mãi không lên nguồn: Thử ngay cách làm hiệu quả này trên mọi mẫu iPhone

Nếu iPhone của bạn không gặp phải sự cố hỏng hóc nghiêm trọng, đây là những cách để khắc phục tình trạng máy không lên nguồn một cách hiệu quả.