Làn sóng bỏ việc để làm giàu với blockchain ở Thung lũng Silicon

Nhiều kỹ sư và lãnh đạo công nghệ ở Thung lũng Silicon đang bỏ việc tại Big Tech để theo đuổi các dự án blockchain.