Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong 02 ngày: 05, 06/10/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.