Thị trường smartphone Trung Quốc chạm cột mốc tệ nhất 10 năm

Lần đầu tiên doanh số smartphone ở Trung Quốc nằm dưới 300 triệu thiết bị/năm, cũng là mức tăng trưởng âm thấp nhất từ năm 2013.