Giá bán iPhone 15 Pro Max sẽ là bao nhiêu

Với màn hình lớn và bổ sung camera tiềm vọng, giá bán của iPhone 15 Pro Max nhiều khả năng đắt hơn bản tiền nhiệm.