Những nét mới trên Toyota Camry 2025

Ở phiên bản mới, tất cả tùy chọn của Toyota Camry đều được trang bị động cơ hybrid.