Nguyên nhân vụ cháy lớn tại toà nhà 9 tầng

Công nhân hàn, cắt kim loại, các tia lửa bắn vào một số vật dễ cháy, lửa và khói nhanh chóng bao trùm cả khu vực tầng tum toà nhà