ĐH Luật Hà Nội: Thượng toạ Thích Chân Quang hoàn thành chương trình học tiến sĩ trước thời hạn

Đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết Thượng toạ Thích Chân Quang đã hoàn thành chương trình học tiến sĩ trước thời hạn, bảo vệ luận án vào tháng 12-2021