Tuấn Ngọc - người mẫu đa tài tại Mr World Vietnam

Phạm Tuấn Ngọc - 25 tuổi, thí sinh Nam vương Thế giới Việt Nam - có thể thổi sáo, chơi đàn tranh, đánh võ và hùng biện tiếng Anh.