Cách chuẩn hóa thông tin sim điện thoại

Sau ngày 31/3/2023, thuê bao (SIM điện thoại) không chuẩn hóa thông tin theo dữ liệu cư dân quốc gia sẽ bị khóa một chiều. Người dùng cần kiểm tra để sớm chỉnh sửa.

Cách chuẩn hóa thông tin sim điện thoại - Ảnh 1.

Link nội dung: https://thuonghieudoanhnhan.net/cach-chuan-hoa-thong-tin-sim-dien-thoai-a18725.html