Ông Ngọ Duy Hiểu: Lương, thưởng Tết năm nay sẽ khó khăn

03/12/2023 20:05

Nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, nhưng sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng doanh nghiệp đang khó khăn

Ngày 3-12, trả lời báo chí về vấn đề lương và thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024, tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết "lương thưởng năm nay sẽ khó khăn".

Ông Ngọ Duy Hiểu: Lương, thưởng Tết năm nay sẽ khó khăn - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trả lời báo chí tại họp báo ngày 3-12

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn khó khăn, doanh nghiệp đã rất nỗ lực để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, tuy nhiên một bộ phận doanh nghiệp gặp tình trạng thiếu đơn hàng, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Trước tình hình đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết sớm cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, có các chương trình hỗ trợ tiền, quà, tổ chức các chuyến xe, "0 đồng" về quê đón Tết cho người lao động.

Báo chí cũng đặt câu hỏi về các giải pháp, chương trình hành động của công đoàn để triển khai khâu đột phát "đối thoại tiền lương, thưởng" trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam xác định 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ, gồm: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trong đó, vấn đề đối thoại lương, thưởng được đoàn viên, người lao động rất quan tâm. Để thực hiện việc này, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết sẽ phải tiếp tục đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ sở về tiền lương, kỹ năng năng đàm phán, thương lượng.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tích cực nghiên cứu, rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các chính sách về tiền lương tối thiểu vùng. "Vấn đề xác định vùng cũng cần có rà soát, một số địa phương phát triển thì cần xem xét nâng vùng, khi nâng vùng thì lương người lao động cũng được nâng lên"- ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nhấn mạnh sau khi đã có kết quả đàm phán, thương lượng thông qua cơ chế 3 bên, thì việc tổ chức thực hiện rất quan trọng, do đó cần có giải pháp trong việc này.


Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 1 đến 3-12), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Có 5 đoàn đại biểu quốc tế dự Đại hội gồm: Liên hiệp Công đoàn thế giới; Hội đồng Công đoàn ASEAN (ATUC); Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU); Tổng Công hội toàn quốc Trung Quốc; Trung tâm Những người Lao động Cuba…

Thông qua 10 diễn đàn chuyên đề và 10 trung tâm thảo luận tại Đại hội, đại biểu đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm về kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

Đại hội đề ra các nhóm chỉ tiêu phấn đấu gồm:

* 7 nhóm chỉ tiêu hàng năm:

- 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

- 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.

- Ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ít nhất 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

*3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ:

- Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

- Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

- Phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.