Năm 2024, có được thi bằng lái xe máy bằng xe tay ga không?

28/05/2024 16:13

Thông thường mọi người khi đi thi sát hạch xe máy sẽ được trung tâm đưa cho xe số để thi phần thi thực hành. Vậy, có được thi bằng lái xe máy bằng xe tay ga không?

Có được thi bằng lái xe máy bằng xe tay ga không?

Xe cơ giới dùng để sát hạch bằng lái xe máy được quy định như sau:

Xe cơ giới dùng để sát hạch ngoài việc tuân theo các quy định của Quy chuẩn này còn phải đảm bảo điều kiện tham gia giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Xe cơ giới dùng để sát hạch phải là các loại xe thông dụng đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Xe ô tô sát hạch phải lắp đặt hệ thống phanh phụ đảm bảo hiệu quả lực khi phanh theo quy định.

Xe cơ giới dùng để sát hạch lái xe hạng A1 là xe mô tô hai bánh có dung tích làm việc của xy lanh từ 70 cm3 đến dưới 175 cm3. Số lượng xe sát hạch tối thiểu tại mỗi Trung tâm là 2 xe.

Xe cơ giới dùng để sát hạch lái xe hạng A2 là xe mô tô hai bánh có dung tích làm việc của xy lanh trên 200 cm3, trang bị loại ly hợp không tự động, điều khiển ly hợp bằng tay (loại xe số). Số lượng xe sát hạch tối thiểu tại mỗi Trung tâm là 1 xe.

Như vậy, khi thi bằng lái xe máy hạng A1 thì có thể thi bằng xe số hoặc xe tay ga, còn thi bằng lái xe máy hạng A2 thì chỉ được thi bằng xe số.

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng A1 và A2 từ ngày 1/6/2024

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng A1 và A2 từ ngày 01/6/2024 được quy định tại Phụ lục XXIII ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT như sau:

Thứ nhất, Quy trình thi giấy phép lái xe hạng A1 và A2 phần thi lý thuyết.

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng A1 và A2 (phần thi lý thuyết) đối với thí sinh như sau:

Trường hợp thi lý thuyết trên máy tính:

- Tiếp nhận máy tính: số báo danh dự sát hạch.

- Thực hiện nội dung sát hạch

+ Thời gian làm bài: 19 phút.

+ Đề thi được thiết kế dưới dạng 25 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó: có 24 câu hỏi được tính 01 điểm mỗi câu và có 01 câu nếu lựa chọn đáp án sai được tính là điểm liệt; mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời, thí sinh đọc đề bài và lựa chọn ra đáp án đúng nhất. Trường hợp bị điểm liệt trong bài thi thì không đạt nội dung sát hạch Lý thuyết.

+ Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian làm bài, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

- Công nhận kết quả:

+ Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A1: từ 21/25 điểm trở lên;

+ Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A2: từ 23/25 điểm trở lên;

- Thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch lý thuyết được in ra và phần kết quả sát hạch lý thuyết tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

Trường hợp thi lý thuyết trên giấy:

- Nhận đề sát hạch: ghi số đề sát hạch và số báo danh vào bài sát hạch lý thuyết.

- Thực hiện nội dung sát hạch

+ Thời gian làm bài: 19 phút;

+ Đề thi được thiết kế gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó: có 24 câu hỏi được tính 01 điểm mỗi câu và có 01 câu nếu lựa chọn đáp án sai được tính là điểm liệt; mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời, thí sinh đọc đề bài và lựa chọn ra đáp án đúng nhất. Trường hợp bị điểm liệt trong bài thi thì không đạt nội dung sát hạch Lý thuyết;

+ Ý trả lời của thí sinh chỉ được đánh dấu bằng dấu nhân (x) trong ô tương ứng; những trường hợp đánh dấu nhân vào 02 ô trở lên trên một cột hoặc tẩy xoá đều bị coi là trả lời sai; không được dùng bút có mực màu đỏ hoặc bút chì để đánh dấu trả lời câu hỏi sát hạch.

- Công nhận kết quả:

+ Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A1: từ 21/25 điểm trở lên.

+ Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A2: từ 23/25 điểm trở lên.

- Thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch lý thuyết được in ra và phần kết quả sát hạch lý thuyết tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

Thứ hai, quy trình thi giấy phép lái xe hạng A1 và A2 phần thi thực hành

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng A1 và A2 (phần thi thực hành) đối với thí sinh như sau:

Bước 1: Tiếp nhận xe sát hạch được giao và đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Bước 2: Thí sinh thực hiện bài sát hạch

- Bài sát hạch số 1: Đi qua hình số 8.

+ Thí sinh dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh của sát hạch viên.

+ Khi có hiệu lệnh xuất phát, điều khiển xe tiến đến cửa vào hình số 8, rẽ phải đi một vòng hình số 8.

+ Tiếp tục điều khiển xe tiến qua nửa hình số 3 đến cửa ra hình số 8.

+ Tiếp tục điều khiển xe đến bài sát hạch số 2.

- Bài sát hạch số 2: Đi qua vạch đường thẳng

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua vạch đường thẳng và điều khiển xe đến bài sát hạch số 3.

- Bài sát hạch số 3: Đi qua đường có vạch cản

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua đường có vạch cản và điều khiển xe đến bài sát hạch số 4.

- Bài sát hạch số 4: Đi qua đường gồ ghề

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua đường gồ ghề và điều khiển xe đến vị trí kết thúc.

Yêu cầu đạt được của thí sinh đối với phần thi thực hành: Đi đúng trình tự bài sát hạch; Bánh xe không được đè lên vạch giới hạn hình sát hạch; Bánh xe không được đè lên vạch cản; Hoàn thành các bài sát hạch trong thời gian 10 phút; Xe không được chết máy trong quá trình thực hiện sát hạch.

Các lỗi bị trừ điểm: Đi không đúng trình tự bài sát hạch, bị đình chỉ sát hạch; Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm; Bánh xe đè vào vạch cản của hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm; Hai bánh xe của xe sát hạch ra ngoài hình sát hạch, bị đình chỉ sát hạch; Xe sát hạch bị đổ trong quá trình sát hạch, bị đình chỉ sát hạch; Chạm chân xuống đất trong quá trình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm; Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm; Thời gian thực hiện các bài sát hạch quá 10 phút, cứ quá 1 phút bị trừ 5 điểm; Không hoàn thành bài sát hạch bị đình chỉ sát hạch; Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị đình chỉ sát hạch.

Công nhận kết quả: Thời gian thực hiện các bài sát hạch 10 phút; Thang điểm 100 điểm; Điểm đạt từ 80 điểm trở lên.

Tuệ Minh