Kỷ luật 2 Bí thư chi bộ, xem xét kết quả xác minh tài sản 24 cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý

24/06/2024 20:02

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng kỷ luật khiển trách Bí thư chi bộ thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Cao Bằng, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao Bằng. Xem xét kết quả xác minh tài sản 24 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Kỷ luật 2 Bí thư chi bộ, xem xét kết quả xác minh tài sản 24 cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý- Ảnh 1.

Trong các ngày 20 và 21/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng đã họp Kỳ thứ 26 xem xét kỷ luật cán bộ và một số nội dung theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Kỷ luật khiển trách cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đồng chí: 01 đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Công tác Hội đồng nhân dân 1 thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (nguyên là Bí thư Chi bộ Tài nguyên nước và Khoáng sản thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường); 01 đồng chí đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Tài nguyên nước và Khoáng sản thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy 02 đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ; vi phạm quy chế làm việc gây hậu quả ít nghiêm trọng.

Căn cứ nội dung, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2024 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng quyết định thi hành kỷ luật 02 đảng viên bằng hình thức Khiển trách.

Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nghiêm túc kiểm điểm

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ; việc thi hành kỷ luật trong Đảng và kiểm tra tài chính đ ảng đối với Ban Thường vụ , Ủy ban Kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh còn một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh còn có khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật một số trường hợp chưa bảo đảm chặt chẽ và việc chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng chưa thật sự sát sao, hiệu quả.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra.

Xem xét kết quả xác minh tài sản 24 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng xem xét kết quả xác minh tài sản thu nhập đối với 24 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024.

Trong đó có 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 09 đồng chí là lãnh đạo công tác tại 03 đơn vị (Sở Giao thông vận tải, Đài Phát thanh - Truyền hình, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh) và 12 đồng chí công tác tại Huyện Hạ Lang.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng nhận thấy, các đảng viên được xác minh tài sản, thu nhập đã thực hiện và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; kê khai cơ bản đầy đủ, rõ ràng các thông tin tài sản, thu nhập và giải trình biến động tài sản thu nhập.

Tuy nhiên, một số đồng chí thực hiện kê khai chưa đầy đủ thông tin, còn có một số ít nhầm lẫn, thiếu sót khi giải trình biến động tài sản thu nhập giữa các năm , chưa đúng theo hướng dẫn kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng đã yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập rút kinh nghiệm những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra và thực hiện kê khai đầy đủ, bảo đảm theo đúng quy định.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.