Hà Nội sẽ có cơ quan phục vụ hành chính công cấp Thành phố

24/06/2024 16:02

Tp.Hà Nội sẽ xây dựng Đề án thành lập cơ quan phục vụ hành chính công Tp.Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.

Văn phòng UBND Tp.Hà Nội vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh về việc xây dựng Đề án thành lập cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội (Đề án) là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo, thống nhất chủ trương và giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng Đề án; tham mưu, báo cáo UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải chỉ đạo việc xây dựng Đề án. Cơ quan phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công trực thuộc UBND thành phố.

Thời gian hoàn thiện, báo cáo UBND Thành phố xem xét, dự thảo Đề án trước ngày 30/7/2024.

Sự kiện - Hà Nội sẽ có cơ quan phục vụ hành chính công cấp Thành phố

Hà Nội sẽ có cơ quan phục vụ hành chính công cấp Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã có Quyết định thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án do Chánh Văn phòng UBND thành phố Trương Việt Dũng làm Tổ trưởng; Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Cù Ngọc Trang làm Tổ phó và 33 thành viên là đại diện các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

Tổ Biên tập sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Sở/Cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố là cơ quan chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công trực thuộc UBND Thành phố để triển khai thí điểm trên địa bàn; tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại phiên họp chuyên đề tháng 9/2024.