Đề xuất nâng mức hỗ trợ bảo vệ tổ dân phố lên 2,8 triệu đồng/tháng

23/06/2024 16:02

Thống kê của UBND Tp.Hà Nội trên địa bàn hiện có 8.845 bảo vệ dân phố, phụ cấp hàng tháng từ 990.000 đồng đến khoảng 1.278.000 đồng/người/tháng tùy theo chức danh.

UBND Tp.Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND Tp.Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo UBND Tp.Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố 3 lực lượng tham gia phối hợp công an chính quy trong bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, gồm: Bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố sẽ được kiện toàn từ 3 lực lượng trên.

Theo thống kê của UBND Tp.Hà Nội trên địa bàn hiện có 8.845 bảo vệ dân phố. Hiện phụ cấp hàng tháng từ 0,55 mức lương cơ sở/người/tháng (990.000 đồng) đến 0,71 mức lương cơ sở/người/tháng (khoảng 1.278.000 đồng) tùy theo chức danh. Tổng số tiền chi đối với lực lượng bảo vệ dân phố mỗi năm là 110.306.664.000 đồng;

Có 3.618 đồng chí công an xã bán chuyên trách được bố trí tại 2.366 thôn. Trung bình một công an xã bán chuyên trách được hỗ trợ tổng số tiền 2.808.000 đồng/người/tháng (gồm phụ cấp + hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). Tổng số tiền chi chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong một năm là 121.912.128.000 đồng.

Chính sách - Đề xuất nâng mức hỗ trợ bảo vệ tổ dân phố lên 2,8 triệu đồng/tháng

Đề xuất nâng mức hỗ trợ bảo vệ tổ dân phố lên 2,8 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Hà Nội có 5.372 đội dân phòng/579 phường, xã, thị trấn với tổng số 55.583 đội viên. Mức hỗ trợ cho chức danh Đội trưởng Đội dân phòng là 30% và Đội phó là 25% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

Như vậy, chính sách đang thực hiện: chưa có quy định thống nhất đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (tổ bảo vệ an ninh trật tự), hiện các thành phần trong tổ bảo vệ an ninh trật tự đang được hưởng chính sách theo các mức hỗ trợ quy định tại 03 Nghị quyết HĐND Tp.

Tại tờ trình gửi HĐND Tp.Hà Nội, cơ quan soạn thảo đề xuất, hỗ trợ cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở mức 2.520.000 đồng/người/tháng (tương đương 1,4 mức lương cơ sở).

Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự mức 234.000đ/người/tháng; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế mức 54.000đ/người/tháng. Như vậy, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng tổng số tiền 2.808.000 đồng/người/tháng.

Theo đó, đối với Công an xã bán chuyên trách tham gia Tổ bảo vệ an ninh trật tự, giữ nguyên nội dung, mức thi theo Nghị quyết số 21; đối với lực lượng bảo vệ dân phố; đội trưởng, đội phó đội dân phòng nâng mức hưởng từ Nghị quyết số 21 và Nghị quyết số 16 lên theo nội dung, mức thi của lực lượng Công an xã bán chuyên trách theo Nghị quyết số 21 của HĐND thành phố Hà Nội (phù hợp hiện tại, có tính tương quan với các chính sách đang áp dụng tại thôn, tổ dân phố - thấp hơn chính sách với Bí thư Chi bộ thôn...).

Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự được hỗ trợ thêm 300.000đ/người/tháng; đối với Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự hỗ trợ thêm 200.000đ/người/tháng. Việc hỗ trợ chức danh này nhằm nêu cao trách nhiệm, vai trò của Tổ trưởng, Tổ phó trong Tổ bảo đảm an ninh trật tự.

Hỗ trợ, bồi dưỡng người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22h ngày hôm trước đến 6h hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động… mức 100.000 đồng/người/ngày.

Dự kiến, đề xuất này sẽ được HĐND Tp.Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17, tổ chức từ ngày 1-5/7/2024.