Đề xuất 7 cách thức CSGT được sử dụng để phát hiện vi phạm giao thông

01/04/2024 16:14

Điều 66 của dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ nêu rõ lực lượng tuần tra kiểm soát được sử dụng 7 cách thức để phát hiện vi phạm giao thông.

Bộ Công an (đơn vị soạn thảo) vừa hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bổ sung thêm các hình thức mới để phát hiện vi phạm giao thông

Tại dự thảo, Bộ Công an đã đề xuất các biện pháp mà lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) được sử dụng để phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, Điều 66 của dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ nêu rõ lực lượng tuần tra kiểm soát được sử dụng 7 cách thức để phát hiện vi phạm giao thông.

Thứ nhất, được vận hành, sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thứ hai, được sử dụng hệ thống camera điều hành giao thông và hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm soát tải trọng xe cơ giới.

Thứ ba, CSGT được sử dụng thêm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy giao thông.

Thứ tư, cơ quan chức năng được phép khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe, bảo đảm an toàn hành trình theo quy định; tiếp nhận dữ liệu thu thập từ công trình kiểm soát tải trọng xe.

Thứ năm, CSGT được khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thứ sáu, khi tuần tra kiểm tra, CSGT còn quan sát, kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu trực tiếp để phát hiện những hành vi vi phạm trên đường bộ.

Thứ bảy, CSGT sẽ tiếp nhận, xử lý tin báo, phản ánh, kiến nghị, dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, so với quy định hiện hành về các hình thức tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, Dự thảo đã bổ sung thêm các hình thức mới như: Qua hệ thống camera điều hành giao thông và hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm soát tải trọng xe cơ giới; Thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy giao thông; Thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe, bảo đảm an toàn hành trình theo quy định; Tiếp nhận dữ liệu thu thập từ công trình kiểm soát tải trọng xe; Thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các trường hợp CSGT được dừng xe để kiểm tra, kiểm soát

Ngoài ra, tại Điều 65, dự thảo này quy định CSGT được dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát khi có một trong các căn cứ dưới đây.

Một là, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật về trật an, an toàn giao thông đường bộ hoặc vi phạm pháp luật khác.

Hai là, thực hiện theo mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của cấp có thẩm quyền để phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà buộc phải dừng phương tiện để kiểm soát mới phát hiện được.

Ba là, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống dịch bệnh.

Bốn là, có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tuệ Minh