Công ty cho nghỉ Tết dài hơn quy định, người lao động được tính lương thế nào?

12/02/2024 12:08

Không ít doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định. Nhiều người vui vì có thêm thời gian bên gia đình nhưng có không ít người lo lắng cho thu nhập trong những ngày nghỉ

Theo điểm b, khoản 1, Điều 112 Bộ Luật Lao động, vào dịp Tết Âm lịch, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong 5 ngày làm việc. Do đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải đảm bảo quyền lợi này cho người lao động của mình.

Bên cạnh đó, Nhà nước vẫn luôn khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động (quy định tại khoản 1 Điều 4 Bộ Luật Lao động 2019).

Như vậy, việc công ty cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định sẽ không bị coi là trái luật.

Tuy nhiên, khi cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định, người sử dụng lao động và người lao động cần có sự thỏa thuận rõ ràng về vấn đề tiền lương trong thời gian nghỉ đó để đảm bảo thu nhập cho người lao động cũng như tránh những tranh chấp sau này.

Công ty cho nghỉ Tết dài hơn quy định thì tính lương thế nào?

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động được đảm bảo quyền lợi nghỉ làm hưởng nguyên lương 5 ngày làm việc.

Do đó, khi công ty cho người lao động nghỉ dài hơn quy định thì người này sẽ được đảm bảo ít nhất 5 ngày lương, còn tiền lương trong những ngày nghỉ vượt quá thời gian nghỉ Tết quy định thì được xác định như sau:

Trường hợp có thỏa thuận riêng về tiền lương trong những ngày nghỉ vượt quá thời gian quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trước đó giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Thực tế, nhiều công ty thường thỏa thuận nghỉ không hưởng lương hoặc tính trừ cố ngày phép còn dư trong năm trước của người lao động hoặc thỏa thuận thêm về một số tiền hỗ trợ nhất định trong thời gian nghỉ.

Công ty cho nghỉ Tết dài hơn quy định, người lao động được tính lương thế nào?- Ảnh 1.

Công ty cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định sẽ không bị coi là trái luật

Trường hợp không có thỏa thuận nào khác thì trường hợp nghỉ Tết dài hơn so với quy định thì thời gian vượt quá sẽ được tính là thời gian ngừng việc. Tiền lương trong thời gian này sẽ được xác định theo Điều 99 Bộ Luật Lao động 2019 như sau:

- Nếu công ty tự ý cho nghỉ thì phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày người lao động không được làm việc (theo khoản 1, Điều 99 Bộ Luật Lao động 2019).

- Nếu công ty gặp sự cố về điện, nước hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế nên phải cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống: Tiền lương trả cho người lao động do các bên thỏa thuận không thấp hơn lương tối thiểu.

Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc: Tiền lương trả cho người lao động do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn lương tối thiểu.